Verantwoordelijkheidsmelding

Onafhankelijk Leven is niet verantwoordelijk voor foute informatie in de ingegeven zoekertjes. We nodigen u uit om uw ervaringen met ons te delen. Ook als er iets fout loopt, kan u dat steeds melden op zoekertjes@onafhankelijkleven.be. Wij ondernemen dan de nodige stappen en kunnen indien nodig overgaan tot verwijdering van het zoekertje.

Assistenten die hier hun gegevens achterlaten, gaan ook automatisch akkoord met de publicatie van een verkorte versie van hun kandidatuur in onze nieuwsbrief.

Copyright © 2018 Onafhankelijk Leven vzw - verantwoordelijkheidsmelding - privacy op assistentie.net